Изисквания към статиите в Българско списание по психология

Уважаеми колеги,

Във връзка с вашите публикациите в Българско списание по психология, за представянето на които срокът за 2019 г. е 31 май, ви информираме, че има известна промяна в изискванията към оформянето на материалите. Те са представени подробно в сайта на списанието на адрес https://bjop.wordpress.com/za-avtorite/

Налагат се от намерението на редколегията на списанието за индексация в SCOPUS – библиографска и реферираща база данни и инструмент за проследяване на цитируемостта на статиите, публикувани в научните издания.

Промяна се отнася до условието за транскрибиране на литературните източници от кирилица на латиница (за да могат да бъдат проследявани машинно).  

Моля, не се стъписвайте – убедени сме, че се получава и, че е за по-добро!

Очакваме вашите материали в срок, за да подготвим навреме брой 2019 г.

Сърдечни поздрави и пожелания за спорна работа!

проф. С. Джонев
Председател на ДПРБ

Дружество на психолозите в Република България
София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2
е-поща: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; офис тел: 02/85 10 999
IBAN: BG75UBBS88881000117062

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2018 (бр.1-4) излезе от печат

Здравейте уважаеми автори, абонати и читатели на Българско списание по психология!

 Известяваме ви, че книжка 2018 г. (бр.1-4) на Българско списание по психология излезе от печат и може да бъде получена от вас:

–          за редовните членове на Дружеството, които могат да посетят офиса в гр. София, ул. „Люлин планина” 14, след уговорка по телефона (028510999 или 0888429730);

–          за редовните членове на Дружеството, които не могат да посетят офиса, по куриер на Еконт, след като заявят желание с E-mail на адрес org_con@yahoo.com с приложен адрес за доставка и телефон за връзка (заплаща се куриерската услуга към Еконт);

–          срещу заплащане (20 лв.) за читатели-нечленове на Дружеството на психолозите след контакт с Дружеството по горните варианти.

От Редколегията на списанието и Управителния съвет на ДПРБ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ СТАВА НА 45 ГОДИНИ!

BPS Logo

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ-ПСИХОЛОЗИ И СТУДЕНТИ ПО ПСИХОЛОГИЯ, АВТОРИ, РЕЦЕНЗЕНТИ И АБОНАТИ НА БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ!

Тази година Българско списание по психология (ISSN 0861 – 7813) става на 45 години!

По този повод Дружеството организира в рамките на програмата на Седмицата на психологията, 4-12 април 2018 година, Колегиална среща-дискусия на тема „Българско списание по психология на 45!

Срещата ще се проведе при откриването на Пролетната професионална конференция на ДПБ, посветена на Световния ден на психологията, 12 април 2018 година, от 13.00 до 14.15 ч. в Дома на учения – БАН, бул. Шипченски проход 50. Пълната програма на Пролетната професионална конференция на ДПБ можете да свалите оттук: https://www.facebook.com/events/367319457118442/

В рамките на срещата ще проведем и символичен аукцион (търг с наддаване) за редки броеве от течението на Българско списание по психология от 1973 г. до днес.

Каним най-любезно всички колеги, които са част от историята на най-старото периодично научно издание по психология – като членове на Редколегията, рецензенти, автори и читатели на списанието, – да се присъединят към Колегиалната среща-дискусия и да вдигнат чаша вино с нас и да отправят пожелания и препоръки за бъдещето на любимото ни списание.

Срещата е открита за всички желаещи да участват, но поради ограничения брой места в залата ви молим, ако ви е възможно да потвърдите предварително участието си до 10 април. Пишете ни  адреса на е-поща на Редколегията: journal@psychology-bg.org

Изпратете ни също своя разказ за това какво ви свързва със списанието през годината, за да го публикуваме в Юбилейното 45-то Българско списание по психология, 2018 (бр.1-4).

 

Като подходящ за повода подарък предлагаме на вниманието ви в електронен (PDF) формат – безплатен онлайн достъп до пълното съдържание на последните 5 книжки на списанието:

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2017, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2016, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2015, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн.1.(бр.1-3)

 БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн.2.(бр.4)

4-те броя на Юбилейната книжка на Българско списание по психология за 2018 година ще излязат от печат в един том (бр.1-4) и ще са достъпни за читателите на списанието в средата на 2018 г. Всички редовни членове на Дружеството на психолозите в България вписани в Публичния регистър на психолозите – 2018 година имат право на безплатен екземпляр от списанието.

http://www.psychology-bg.org

BPS Logo

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2017 (бр.1-4) излезе от печат

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,
Скъпи автори, абонати и читатели на Българско списание по психология!

От печат излезе Българско списание по психология – 2017 г. (брой 1-4). Членовете на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) вписани в Публичния регистър на психолозите – 2017 г. могат да получат своя екземпляр от книжката:

 • В офиса на ДПБ – 1606, гр. София, ул. Люлин планина 14 (партер). Моля, позвънете предварително на тел. 02/8510 999 или 0888 42 9730, за да съгласуваме удобно време за среща в офиса на ДПБ.
 • След писмена заявка-декларация за изпращане на списанието по пощата с поемане на пощенските разходи (наложен платеж) от получателя. Моля, изпращайте заявките си по е-поща на адрес: journal@psychology-bg.org като предоставите точен пощенски адрес и телефон за връзка на куриера с вас.

Представяме на вниманието Ви съдържанието на Българско списание по психология, 2016(1-4)
БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2017 (бр.1-4) ISSN 0861-7813

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩ ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ ЗА ЧОВЕКА – „GPM“ –
теоретично есе, 2016/2017 г. ……………………………………………………………………. 5
Искро Косев

ОТ ТЕОРИЯТА ЗА ИНТРАПСИХИЧНИЯ КОНФЛИКТ НА КУРТ ЛЕВИН
КЪМ ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕРПЕРСОНАЛНАТА DOUBLE BIND
И РОЛЯТА Ѝ В ЕТИОЛОГИЯТА НА ШИЗОФРЕНИЯТА …………………………. 37
Валентин Калинов

ПСИХОСОМАТИЧНИЯТ СИМПТОМ В РАКУРСА
НА ПСИХОАНАЛИЗАТА ………………………………………………………………………… 61
Никола Атанасов

INTERRELATIONS BETWEEN PERSONAL QUALITIES,
LEADERSHIP STYLES AND CULTURAL PRACTICES
IN BULGARIAN UNIVERSITIES ……………………………………………………………… 87
Mayiana Mitevska-Encheva

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА
В МВР И ВЛИЯНИЕТО Ѝ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИТЕ СТИЛОВЕ ………………… 102
Ирина Янева-Дамянова

ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ТРЕВОЖНОСТ НА ЮНОШИ
ВЪРХУ РАВНИЩЕТО ИМ НА АГРЕСИВНОСТ………………………………………114
Красимира Ценова Велчева

БЪЛГАРСКА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК
ЗА ОЦЕНКА НА РОДИТЕЛСКОТО ПРИЕМАНЕ-ОТХВЪРЛЯНЕ
В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ ………………………………………………………………… 136
Надя Колчева, Любомир Джалев

ТОРМОЗЪТ В ИНТЕРНЕТ И ЧУВСТВОТО ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ………… 160
Мария Чубриева

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИК ЗА ИЗМЕ РВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ
КЪМ СМЕСЕНИТЕ БРАКОВЕ МЕЖДУ РОМИ И БЪЛГАРИ …………………. 177
Методи Любомиров Коралов, Денис Георгиев Асенов

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ, ВОЛЕВИЯ КОНТРОЛ
И ЛИЧНОСТОВАТА ТРЕВОЖНОСТ …………………………………………………….. 195
Габриела Петкова, Никола Атанасов

ТЕРАПЕВТИЧНИЯТ ПРОЦЕС ПРИ ПСИХОДРАМА ТЕРАПИЯ
НА БОЛНИ С ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО ………………………………………. 210
Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова-Джамбазова

THE IMPACT OF CULTURE ON AUTISM AWARENESS
AND AUTISTIC TRAITS: A COMPARISON OF BRITISH AND
BULGARIAN POPULATIONS ………………………………………………………………… 227
Tatyana Anatoli Georgieva

АСЕРТИВНОСТ – КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА
(Понятието „асертивност“ и приложение на асертивния тренинг в КПТ)  247
Сирма Гушлева

* * * * *

По всички въпроси касаещи Българско списание по психология, пишете на Редколегията на списанието на адрес: journal@psychology-bg.org

100% БЕЗПЛАТНА РЕКЛАМА В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2017 г.

BPS Logo

Уважаеми колеги и приятели,

Ако сте член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), вписан в Публичния регистър на психолозите – 2017 година, или психотерапевт – регистриран в Българска асоциация по психотерапия, можете да рекламирате безплатно в Българско списание по психология-2017 (бр.1-4)  вашата практика, продуктите и дейността на организацията, в която работите. Това е една от предоставяните услуги за членовете на ДПБ – регистрирани психолози, също както и безплатния им абонамент за самото списание.

В момента приемаме предложения за публикации в броевете на Българско списание за 2017 г. в една книжка. Те ще излезат от печат в края на октомври 2017 и ще бъдат разпространявани по време на Осмия национален конгрес по психология – София, 3-5- ноември 2017 г.

За да включите и вашата реклама в тази книжка, моля изпратете ни я в електронен формат (MSWord – .docx) не по-късно от 5 септември 2017 г.

Размерът на рекламата не може да е по-голям от една стандартна страница – формат А4. Оттук можете да изтеглите и разгледате като мостра една примерна реклама одобрена за публикуване.

Колегите, които не са членове на ДПБ и/или БАП и не са вписани в Публичния регистър на психолозите – 2017 г. и Регистъра на психотерапевтите на БАП също могат да изпратят за публикуване свои реклами, но срещу заплащане. Условията за публикуване са представени тук.

Очакваме предложенията ви до 5 септември 2017 г.

journal@psychology-bg.org

http://www.psychology-bg.org

 

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2016 (1-4) излезе от печат

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

Скъпи автори, абонати и читатели на Българско списание по психология!

От печат излезе Българско списание по психология – 2016 г. (брой 1-4). Членовете на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) вписани в Публичния регистър на психолозите – 2016 г. могат да получат своя екземпляр от книжката:

 • В офиса на ДПБ – 1606, гр. София, ул. Люлин планина 14 (партер). Моля, позвънете предварително на тел. 02/8510 999 или 0888 42 9730, за да съгласуваме удобно време за среща в офиса на ДПБ.
 • След писмена заявка-декларация за изпращане на списанието по пощата с поемане на пощенските разходи (наложен платеж) от получателя. Моля, изпращайте заявките си по е-поща на адрес: journal@psychology-bg.org като предоставите точен пощенски адрес и телефон за връзка на куриера с вас.
 • По време на Годишното общо събрание на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) – гр. София, 17 декември 2016 г., Дом на учения, голяма заседателна зала.

Представяме на вниманието Ви съдържанието на Българско списание по психология, 2016(1-4)

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2016 (БР.1-4)

ISSN 0861-7813

СЪДЪРЖАНИЕ:

НАУЧНИ СТАТИИ, СЪОБЩЕНИЯ И ДОКЛАДИ:

Александър Пожарлиев, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРУПАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНСКОТО УЧЕНЕ – УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЕ

Стойко Иванов, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОЦЕНЯВАНЕТО НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ ТРЕНИНГ

Елена Евстатиева, Емилиян Крумов, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО, КОНСУЛТАНТЪТ ДА СТОИ В „СЛЯПОТО ПЕТНО“ НА КЛИЕНТА – Уъркшоп

Полина   Гудева, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИTE МЕЖДУ ДОМИНИРАЩИТЕ УПРАВЛЕНСКИ СТИЛОВЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА, ДОМИНИРАЩИТЕ МОТИВИ И ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КЛИМАТ В МВР

Стойка Калчева, МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Нели Бояджиева, ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЦИОНИКАТА В КОНСУЛТИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Рени Велчева, ПРЕДИКТОРИ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПЛАНИРАНА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА

Кристина Гоцева-Българанова,   Милена Мутафчиева, ТЕОРИИ ЗА МЕНТАЛНИЯ СВЯТ И АНАЛОГИИ ПРИ ДЕЦАТА

Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова, Йоана Омарчевска, МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЕ НА СРЕДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Валентина Николова, МОДИФИКАЦИЯ НА ТЕСТА НА СТРУП ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПРИТЕСНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ХРАНА И ФОРМАТА НА ТЯЛОТО ЗА БЪЛГАРСКА ИЗВАДКА

Вяра Границка, ИНИЦИИРАНЕ НА ГРУПА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ НА РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ЧРЕЗ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНА МЕТОДИКА

Силвия Цветкова, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПРЕЖИВЕЛИТЕ ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ ПАЦИЕНТИ

Жаклина Андонова, ПРЕДСТАВА ЗА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ ЗАВИСИМИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Петър Вълков, РЕД НА РАЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В СЕМЕЙСТВОТО И ЗАВИСИМОСТ КЪМ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Цветелина Йосифова, ПСИХОТЕРАПИЯТА – МЕЖДУ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА И ПОЛИТИКАТА

Евгений Генчев, ЗАЩО ПСИХОАНАЛИЗА, ЗАЩО ЛАКАНИАНСКА ПСИХОАНАЛИЗА?

Ирина Лазарова, Поли Нанева, СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВНАТА ТРЕВОЖНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Биляна Мечкунова, МОМЧЕТО, КОЕТО СЕ ОПИТВАШЕ ДА НЕ СЕ ЗАБРАВИ

Цветелина Иванова, МОМИЧЕТО С КОЛИТЕ  – СРЕЩА И ПРИДРУЖАВАНЕ НА ОБИКНОВЕНА ПСИХОЗА

 

НАГРАДЕНИ ЕСЕТА „ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА БЪЛГАРИЯ – 2014, 2015“:

 • Магдалена Гарванова
 • Христо Давидов
 • Виктория Баева
 • Петя Вълчева-Стефанова

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ:

Европейски сертификат по психология. Правилник  на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA)  за EuroPsy и приложения към него.

* * * * *

По всички въпроси касаещи Българско списание по психология, пишете на Редколегията на списанието на адрес: journal@psychology-bg.org

BPS Logo

Излезе от печат БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2015 (бр.1-4)

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

Скъпи автори, абонати и читатели на Българско списание по психология!

От печат излезе Българско списание по психология – 2015 год. (брой 1-4). Членовете на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) вписани в Публичния регистър на психолозите – 2015 г. могат да получат своя екземпляр от книжката:

 • В офиса на ДПБ – 1606, гр. София, ул. Люлин планина 14, ателие 2 (партер). Моля, позвънете предварително на тел. 0888 42 9730, за да съгласуваме удобно време за среща в офиса на ДПБ.
 • След писмена заявка-декларация за изпращане на списанието по пощата с поемане на пощенските разходи (наложен платеж) от получателя. Моля, изпращайте заявките си по е-поща на адрес: journal@psychology-bg.org като предоставите точен пощенски адрес и телефон за връзка на куриера с вас.
 • По време на Годишното общо събрание на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) – гр. София, 17 декември 2016 г., Дом на учения, голяма заседателна зала.

Представяме на вниманието Ви съдържанието на Българско списание по психология, 2015(1-4)

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2015 (БР.1-4)

ISSN 0861-7813

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЪЩНОСТНО СРЕЩУ ФУНКЦИОНАЛНО  В НАУЧНОТО РАЗБИРАНЕ НА ЛИЧНОСТТА (стр. 5-26) Калин Гайдаров

TYPICAL DREAMS: HIERARCHY OF TYPICAL DREAMS AND THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF TYPICAL DREAMS IN MODERM CULTURE (стр.27-38)  L.P. Perevyazko

ADULT ATTACHMENT STYLES AS PREDICTORS OF DIFFERENT TYPES OF INGROUP IDENTIFICATION (стр.39-50) Milen Milanov, Mark Rubin, Stefania Paolini

THE PLACE OF THE BODY IN YOUNG ADULTS’ USE OF THE NEW TECHNOLOGIES: VIRTUAL BODIES (СТР.51-62) Helene Riazuelo, Deschamps

САМООЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО, СУБЕКТИВНИ ЗДРАВОСЛОВНИ ОПЛАКВАНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА ПРИ ЮНОШИ (стр. 63-84) Богдана Александрова, Евелина Богданова

АДАПТАЦИЯ НА ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРУДОВА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ/АНГАЖИРАНОСТ (стр.85-92) Методи Коралов, Мария Щепанкова

ЛИЧНОСТ, КАРИЕРНИ ИНТЕРЕСИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ (стр.93-116) Ева Папазова, Борян Андреев

ВЛИЯНИЕ НА РАБОТАТА В ЕКИП И ИЗИСКВАНИЯТА НА РАБОТАТА ВЪРХУ РАВНИЩАТА НА БЪРНАУТ СРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ (стр. 117-136)        Елица Димитрова, Ирина Тодорова

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В МБАЛ „СВ.ВРАЧ” ЕООД, ГР. САНДАНСКИ (стр.137-156) Лилия Перусанова-Павлова

BETTER QUALITY OF LIFE DOES NOT IMPLY HIGH SPIRITS: A COMPARISON OF THE SUBJECTIVE FEELING OF WELLBEING AND STRESS RESILIENCE IN THE MEXICAN, RUSSIAN AND SWISS GENERAL POPULATION (стр. 157-172) Svetlana Haslavsky Madsen

КОГНИТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕФИЦИТИ ПРИ ВЪЗРАСНИТЕ ХОРА (стр.173-192)Мирослава Стефанова, Надежда Бочева, Биляна Генова, Милена Михайлова, Симеон Стефанов

ПОДОБРЕНИЕ НА КОГНИТИВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ В ПРОЦЕСА НА СТАРЕЕНЕ (стр.193-208) Мария Трифонова, Надежда Бочева, Мирослава Стефанова, Милена Михайлова, Биляна Генова, Симеон Стефанов

МЕЖДУСЕСИЙНИ ПРОЦЕСИ: ЧАСТ 1: ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР(стр.209-218) и ЧАСТ 2: ЕДНО СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПСИХОТЕРАПИЯ (стр.219-234) Мария Чубриева

ЖИЗНЕНИ ОРИЕНТАЦИИ И ПРЕДПОЧИТАНИ ОТ ИНДИВИДА КОПИНГ СТРАТЕГИИ В ПЕРИОДИТЕ НА ЗРЯЛОСТ (стр. 235-244) Кръстю Петров

ПСИХОЛОГИЯТА В МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (стр.245-252) Радка Масалджиева

ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ НА САМООЦЕНЪЧНАТА СКАЛА ЗА ПСИХОПАТИЯ НА ЛЕВИНСЪН (LSRP) (стр. 253-278) Венцислав Попов, Кирил Бозгунов, Георги Василев, Жасмин Василева

ЕДИН РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ АУТИЗМА (стр.279-312) Анета Атанасова

ПРОМЕНИ В ПСИХИКАТА НА БРЕМЕННАТА ЖЕНА – НАБЛЮДЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОМОЩ ОТ АКУШЕРКАТА (стр. 313-328) Лилия Перусанова-Павлова

НАСТРОЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА. ДИНАМИКА В ХОДА НА БОЛЕСТТА (стр.329-334) В.Игнатова, Л.Тодорова, Ц.Стоянова

ЗАПИС НА ЕДНА МОНОДРАМА „ТРИ В ЕДНО”: МОРЕНО, ФУЛКС И БИОН – СРЕЩА НА ПСИХОДРАМАТИЧНИЯ И ПСИХОДИНАМИЧНИЯ ПОДХОДИ КЪМ ГРУПОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СЦЕНАТА НА АВТЕНТИЧНОСТТА (стр.335-414) Надя Матеева  (Свободен достъп до онлайн репринт – PDF формат)

По всички въпроси касаещи Българско списание по психология, пишете на Реколегията на списанието на адрес: journal@psychology-bg.org

BPS Logo