БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО БРОЕВЕТЕ ОТ 2009-2010


Уважаеми абонати и читатели на Българско списание по психология !
Драги автори и колеги!

Излязоха от печат БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) и БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2010 (бр.1-4) , в които са публикувани НАУЧНИТЕ ДОКЛАДИ ОТ РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА – София, 2009 година – CONFERENCE PAPERS OF THE SOUTH-EAST EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF PSYCHOLOGY – Sofia, 2009 – Part I (RCP2009.wordpress.com).

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) можете да свалите и разгледате оттук.

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2010 (бр.1-4) можете да свалите и разгледате оттук.

В двата тома с общ обем над 1500 страница са представени доклади от различните научни форуми на конференцията – пленарни доклади, доклади и постери от научните симпозиуми, работни публикации от семинари, тренинги и кръгли маси.

* * * * *

 SEERCP 2009 CONFERENCE PAPERS ELECTRONIC PUBLICATION

Thank you for your interest in SEERCP 2009 Proceedings !

checkicon

DOWNLOAD FROM HERE:

BULGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY (2009), Vol. 3 – 4

  BULGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY (2010), Vol. 1  – 4

journal@psychology-bg.org

BPS Logo