БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО БРОЕВЕТЕ ОТ 2009-2010


Уважаеми абонати и читатели на Българско списание по психология !
Драги автори и колеги!

Излязоха от печат БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) и БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2010 (бр.1-4) , в които са публикувани НАУЧНИТЕ ДОКЛАДИ ОТ РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА – София, 2009 година – CONFERENCE PAPERS OF THE SOUTH-EAST EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF PSYCHOLOGY – Sofia, 2009 – Part I (RCP2009.wordpress.com).

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) можете да свалите и разгледате оттук.

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2010 (бр.1-4) можете да свалите и разгледате оттук.

В двата тома с общ обем над 1500 страница са представени доклади от различните научни форуми на конференцията – пленарни доклади, доклади и постери от научните симпозиуми, работни публикации от семинари, тренинги и кръгли маси.

* * * * *

 SEERCP 2009 CONFERENCE PAPERS ELECTRONIC PUBLICATION

Thank you for your interest in SEERCP 2009 Proceedings !

checkicon

DOWNLOAD FROM HERE:

BULGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY (2009), Vol. 3 – 4

  BULGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY (2010), Vol. 1  – 4

journal@psychology-bg.org

BPS Logo

2008

ncp_cover_2008

Брой 1-4, 2008

Българско списание по психология

представя на 1034 страници научните доклади и съобщения, представени на

V-я Национален конгрес по психология, 31.10 – 2.11.2008 год.

Можете да свалите пълния текст оттук (PDF формат) ->

Сборник научни доклади – 1 част (стр.1-519)

Сборник научни доклади (стр. 520 -1034)

Е-поща: journal@psychology-bg.org

BPS Logo

2007

bpsjournal.png

Добре дошли в електронното издание на

Българско списание по психология (BJoP)!

Със съдействието на WordPress.com, екипът на техническата редакция на Българско списание по психология ще се постарае да превърне Интернет страницата на електронното издание на Българско списание по психология в притегателна, популярна и достъпна територия за публикации и коментари от страната на членовете на професионалната психологическа общност в България.

За въпроси и нови материали до Редакционната колегия, моля, пишете ни на:

 journal@psychology-bg.org

http://BJoP.wordpress.com BJoP редакция

Българско списание по психология (ISSN 0861-7813) е официално научно издание на Дружеството на психолозите в Република България (www.psychology-bg.org)

Всички статии и материали публикувани в печатното издание на Българско списание по психология се рецензират. Редакционната колегия си запазва правото да не публикува материали, за които е получила негативни рецензии.

Отговорността за данните и мненията изложени в публикациите е изцяло на авторите.

BPS Logo

Има още